Розрахунок насосної станції першого підйому

Насосна станція першого підйому працює в рівномірному режимі та подає воду від джерела водопостачання через очисні споруди до резервуарів чистої води. При цьому за добу насоси повинні подати 100% води (Qрозр.). Тобто кожний час насоси подають 100/24 4,17%. Режим роботи НС-І під час пожежі не змінюється.

Для вибору насосів необхідно знати їх розрахункові параметри: розрахункову витрату води QНС-І та розрахунковий напір ННС-І.

Розрахункові витрати для насосів насосної станції першого підйому визначаються:

, м3/год, (7.1)

де 4,17 – щогодинна подача води насосами, %.

Напір насосів насосної станції першого підйому повинен забезпечити подачу води по водоводах від НС-І до НС-ІІ. Тобто під час розрахунку враховуються тільки втрати напору в водоводах та різниця відміток встановлення НС-І та НС-ІІ:

, м, (7.2)

де – втрати напору в водоводах, що з’єднують насосні станції (визначається за формулою 7.3), м;

– геодезична відмітка встановлення насосної станції першого підйому (визначаються за генеральним планом), м;

– геодезична відмітка встановлення насосної станції другого підйому (визначаються за генеральним планом), м.

Кількість ліній водоводів необхідно приймати з урахуванням категорії системи водопостачання. Бажано прокладати водоводи в дві лінії, при цьому кожна розраховується на пропуск 70% розрахункової кількості води. Втрати напору в водоводах визначаються:

, м, (7.3)

де А – питомий опір труб водоводу (додаток 8), приймається в залежності від діаметра труб водоводу , м;

– витрати води водоводу, л/с;

– довжина водоводу між насосними станціями (приймається приблизно за генеральним планом), м;

v – швидкість руху води в трубах водоводів, приймається в інтервалі 0,7 – 1,2 м/с.

Насоси насосних станцій підключаються між собою за паралельною схемою. Кожний з насосів повинен створювати розрахунковий напір, а загальна подача насосів приймається як сума подачі кожного. Параметри типових насосів надані у додатку 9.

Кількість резервних насосів визначається залежно від кількості робочих за додатком 10 або табл. 33 [3].

Таблиця 7.1 – Вибір насосів насосної станції першого підйому

Група насосів Розрахункові параметри насосів Прийняті насоси та їх параметри Кількість
Витрати, м3/год Напір, м Марка насоса Витрати, м3/год Напір, м

До таблиці 7.1 колонки 1 заносяться всі групи насосів:

– робочі;

– резервні.

Колонки 2 та 3 для робочої групи насосів заповнюються за результатами розрахунків (колонка 2 – результат, одержаний за формулою 7.1; колонка 3 – результат, одержаний за формулою 7.2). Для резервної групи насосів колонки 2 та 3 не заповнюються.Колонки 4, 5 та 6 заповнюються за допомогою додатку 9 та 10. При цьому необхідно враховувати, що насоси працюють паралельно, тобто вибір насосів здійснюється за необхідним напором, а подача необхідної кількості води забезпечується встановленням в насосній станції декількох насосів.

До колонки 7 заносять необхідну кількість насосів кожної групи, що зможе забезпечити необхідну подачу води.


5022221954832620.html
5022248867282560.html
    PR.RU™