П.1 Основні правила створення текстових і обчислювальних блоків

Система MATHCAD містить текстовий, формульний| і графічний редактори. Кожен з цих редакторів призначений для програмування блоків відповідного типу.

Звернення до блоків в процесі обчислень проводиться строго у певному порядку – построково зверху вниз.

Перед складанням блоку необхідно встановити курсор у вигляді червоного хрестика у вільне місце екрану.

Види курсорів:

Текстовий блок.Текстовий блок використовується для складання коментарів до обчислень. Для створення текстового блоку слід натиснути кнопку “ на клавіатурі або скористатися командою меню Insert/Test Region.Установка параметрів шрифтів проводиться за допомогою меню Format.

Меню Insert/Math Regionдозволяє вставляти формули в текстову область.

Обчислювальний блок. Для введення формул досить встановити курсор у вигляді червоного хрестика у вільне місце екрану. Кожна формула – окремий обчислювальний блок. Одна формула може бути розташована в декількох рядках. Перехід на наступний рядок забезпечується натисненням клавіш CTRL+ENTER.

Для побудови графіків слід встановити курсор у вигляді червоного хрестика у вільне місце екрану і скористатися панеллю інструментів Graph (Графіки).

П.2 Панель інструментів Math (Математика)

– Calculator (Арифметика).

– Evaluation (Рівність).

– Graph (Графіки).

– Matrix (Матриці).

– Calculus (Математичний аналіз).

– Boolean (Логіка).

– Programming (Програмування).

– Greek (Грецький алфавіт).

– Symbolic (Символьні обчислення).

П.2.1 Calculator (Арифметика)

ü sin(x),cos(x),tan(x) - тригонометричні функції;

ü ln(x), log(x) – натуральний і десятковий логарифми;

ü n! - факторіал цілого числа

ü i - уявна одиниця;

ü |x| - абсолютне значення числа;

ü - квадратний корінь з числа;

ü - корінь n-ого ступеня з числа;

ü - експонента;

ü - зворотне значення числа;

ü ( ) - відкриваюча і закриваюча дужки;

ü - квадрат числа;

ü - ступінь числа;

ü - шаблон для операції множення на дріб;

ü := - знак локального привласнення змінній значення;

ü = - знак виведення результату.

П.2.2 Evaluation (Рівність)

ü = - знак виведення результату;

ü := - знак локального привласнення змінній значення;

ü - знак глобального привласнення змінній значення;ü - знак рівності при символьних обчисленнях;

ü ® - знак рівності при символьних обчисленнях з використанням ключового слова;

ü fx, xf, xfy, xfy — кнопки завдання власних операторів.

1.2.3 Matrix (Матриці)

ü - вставка матриці або вектора (номер індексу першого елементу вектора або матриці задається за допомогою службової змінної ORIGIN, за умовчанням її значення рівне 0, тобто нумерація елементів починається з нуля);

ü - вказівка значення індексу елементу вектора (для вказівки індексів рядка і стовпця елементу матриці їх значення записуються через кому);

ü - обчислення зворотної матриці;

ü - обчислення визначника матриці;

ü - векторизація матриці М, тобто виконання заданої скалярної операції над всіма елементами матриці;

ü - виділення стовпця матриці;

ü – транспонування матриці;

ü n..m - інтервал зміни значень змінних і індексів.

П.2.4 Calculus (Математичний аналіз)

ü - обчислення похідної функції першого і n-го порядків, функція вказується у верхній позначці, аргумент - у нижній|, порядок - у середній позначці;

ü — символ нескінченності;

ü - невизначений і визначений інтеграли;

ü - обчислення суми математичного виразу за змінною, ім'я якої вказується в нижній позначці, межі підсумовування задаються в робочому листі або в нижній і верхній позначках;

ü - обчислення помноження математичного виразу за змінною, ім'я якої вказується у нижній позначці, межі помноження задаються в робочому листі або в нижній і верхній позначках;

ü - обчислення межі функції в точці, а також правосторонньої і лівобічної меж.


5019666637875508.html
5019759619560934.html
    PR.RU™