Практичне заняття №10

Дата

Тема: Анатомія повітроносних органів дихальної системи.

Оснащення:

Конкретні цілі :

Знати: Називати та демонструвати повітроносні органи дихальної системи. Визначати верхні й нижні дихальні шляхи. Зовнішній ніс. Носова порожнина: вхідні та вихідні отвори, носові раковини, носові ходи, приносові пазухи. Називати місця відкриття приносових пазух.

Визначати особливості топографії та будови повітроносних органів, називати їх функції.

Гортань: топографія, зовнішня будова, будова стінки. Порожнина гортані.

Трахея: частини, топографія, будова стінки. Біфуркація трахеї.

Головні бронхи: топографія, особливості правого та лівого головних бронхів, будова стінки. Визначати особливості будови правого та лівого головних бронхів, розрізняти відмінності між ними. Бронхове дерево. Називати послідовно розгалуження бронхового дерева.

Вміти :

Здобути практичні навички:

¾ визначати та демонструвати на таблицях, планшетах, анатомічних атласах будову повітроносних шляхів: носової порожнини, гортані, трахеї, бронхового дерева;

¾ застосовувати анатомічну термінологію.

Хід заняття :

Завдання №1

Робота над проектом «Створення моделі «Нижні дихальні шляхи та легені»».

1) об’єднайтесь у групи по три чоловіки;

2) у процесі створення моделі спирайтесь на знання, уміння та навички отримані на практичному занятті при виконанні завдань;

3) розподіліть обов’язки у групі;

4) при створенні об’ємної моделі використовуйте пластилін, глину, тісто, гіпсову суміш для дитячої творчості;

5) на наступному практичному занятті завершіть роботу над проектом та презентуйте його.

Завдання №2

Дайте відповідь на запропоновані питання. Свою позицію обґрунтуйте.

1) вкажіть, які органи належать до верхніх і які до нижніх відділів дихальної системи;

2) назвіть кітки, що утворюють ніс;

3) назвіть хрящі, що утворюють ніс;

4) назвіть анатомічні утворення носової порожнини;

5) назвіть пазухи черепа із якими сполучається носова порожнина;

6) назвіть функції носової порожнини;

7) назвіть відділи гортані;

8) вкажіть рівень розміщення гортані;

9) назвіть хрящі гортані;

10) назвіть м’язи гортані, їхнє значення;

11) назвіть відділи трахеї;

12) вкажіть рівень біфуркації трахеї;

13) вкажіть хрящові півкільця, кільцеві зв’язки та перетинчасту стінку трахеї;

14) вкажіть відмінності головних бронхів.

Завдання №3

Розмістіть у правильній послідовності органи дихальної системи:

1. легені,

2. трахея,

3. носова порожнина,

4. бронхи,

5. гортань,

6. носоглотка


5019151242919329.html
5019207688648398.html
    PR.RU™